3Q RESTURANT, Nayapalli, Bhubaneswar

3Q RESTURANT, Nayapalli, Bhubaneswar

  • Planet Odisha
  • Planet Odisha
  • Planet Odisha
  • Planet Odisha

Address:  National Highway 5, Near Presidency Hotel, Nayapalli, ESIC Quarters, Nayapalli, Bhubaneswar, Odisha 751016

Contact Number:  090909 61196

Type Of Organization:  RESTAURANTRelated Post